HELSENORGE

5 millioner til kliniske studie

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Kreftforeningen har gått sammen og finansiert infrastruktur for kliniske studier på Sørlandet sykehus.