HELSENORGE

Anbefaler oppfriskningsdose til personer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av covid-19 vaksine for personer over 18 år med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 – såkalt prioriteringsgruppe 4.

Anbefalingen om oppfriskningsdose til prioriteringsgruppe 4 gjelder ifølge FHI uavhengig av om de har mottatt to eller tre doser i sin primærvaksinasjonsserie.

Vaksinen tas som tidligere i hjemkommunen.

Mer informasjon om vaksinering og hvilke grupper som inngår i prioriteringsgruppe 4, finnes her:

Koronavaksine - FHI