Anbefalte samlokalisering

Administrerende direktør Nina Mevold anbefalte styret i Sørlandet sykehus å inngå en intensjonsavtale for å samlokalisere AMK Sørlandet med nødmeldesentralene til politi og brann. 

​- Jeg tror en samlokalisering av de tre nødmeldesentralene vi skape gode synergier i regionen. Dette er også en tydelig anbefaling fra klinikken og fagmiljøet, og deres faglige vurderinger har veid tungt, sier Nina Mevold.

Styret vedtok følgende i sitt styremøte fredag:
Styret gir sin tilslutning til inngåelse av intensjonsavtale for samlokalisering av AMK og nødmeldesentralene for brann og politi i Agder, innenfor de rammer som er antydet i saken.

Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt klausul med tanke på oppsigelse i tilfelle det besluttes ny modell for organiseirng av AMK-funksjonen, regionalt eller nasjonalt.

Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret.


For ytterlige kommentarer, kontakt:
Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør, 905 06 133
Espen Jarle Hansen, direktør for Prehospitale tjenester, 971 89 380