HELSENORGE
Forebygging psykisk helse

Åpen linje inn

Ambulant akutteam ved DPS Østre Agder åpner telefonen for deg som strever med depresjon og/eller selvmordstanker, og pårørende som er bekymret for noens psykiske helse.

I perioden mellom verdensdagen for selvmordsforebygging, 10.09.22, og verdensdagen for psykisk helse, 10.10.22, kjører Ambulant akutteam ved DPS Østre Agder pilotprosjektet «Åpen linje inn». 

Det betyr at hvis du har depresjonssymptomer og/eller selvmordstanker kan du ta direkte kontakt med Ambulant akutteam på telefon for å få hjelp. Du trenger ikke å gå via fastlege, legevakt eller andre hjelpeinstanser for å få henvisning. 

Du kan også ta kontakt dersom du er pårørende, venn eller nabo og er bekymret for noen i din krets.

Du kan ta kontakt på telefon 97 52 49 34 mellom kl 10.00 og 20.00 alle dager i disse fire ukene. Telefonen er åpen for voksne.

​​

Fra venstre: Jan Helge Yannis Messel fra LEVE Agder, Sara Røe, psykolog i Akutt ambulant team (AAT) og Ingrid Sødal, psykolog i Akutt ambulant team (AAT)

Hensikten med deltakelse i folkehelsekampanjen er å gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for brukere. Håpet er at de som synes det er vanskelig å søke hjelp når de må gjennom «henvisningsmølla», kanskje vil ha lavere terskel for å søke hjelp når hjelpen kun er en telefonsamtale unna.

Utgangspunktet vårt for dette arbeidet er at det rammer hardt å miste noen, og vi har ingen å miste.

Det er Arendal kommune, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) og Ambulant akutteam (AAT) ved DPS Østre Agder som sammen deltar i folkehelsekampanjen med fokus på forebygging av depresjon og selvmord.​​