Åpner for at far/partner kan være med på barsel i Kristiansand

Gode nyheter for alle som skal føde i Kristiansand. Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet og på nyfødtavdelingen fra og med 2. juni.

​Nye råd fra Folkehelseinstituttet, lave smittetall i befolkningen og en ny risikovurdering ved sykehuset gjør at vi åpner opp for at far/partner igjen kan være med på barsel og nyfødtavdelingen i Kristiansand.

Partner kan så langt ikke være med på polikliniske kontroller, ultralydundersøkelser eller keisersnitt.

Partner kan være tilstede på aktiv fødsel og deretter på barsel- og nyfødtavdelingen.

Samtidig som at barsel- og nyfødtavdelingen i Kristiansand åpner for at far/partner kan være til stede, er det begrensninger for partners bevegelse innad i avdelingen. Det er ikke mulig for besøk av andre, og det er heller ikke mulig å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen eller oppholde seg i fellesarealer.

Vi gjør også oppmerksom på at vi disponerer seks familierom i Kristiansand. Det vil i første omgang være førstegangsfødende og de som har lang reisevei som vil bli tildelt familierom på barselavdelingen.

Fortsatt besøksbegrensning
Vi ber fortsatt publikum om å begrense alle sykehusbesøk. Dersom du mener besøket er nødvendig må du kontakte avdelingen du ønsker å besøke eller ringe sykehusets sentralbord for å avtale et besøk.

Av hensyn til våre pasienter og ansatte, må du være frisk og symptomfri for å besøke sykehuset. Vi ber om forståelse dette.

Ved endringer i smittetall i befolkningen vil også sykehusets retningslinjer endre seg i framtiden.