Arendal/Flekkefjord

Åpner for at far/partner kan være med på barsel igjen

Gode nyheter til alle som skal føde i Arendal og Flekkefjord: Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet. Besøksforbud opprettholdes på poliklinikkene tilknyttet fødetilbudet, og partner kan derfor ikke være med på ultralydundersøkelser.

Baby på barsel

Et lavt antall koronasmittede i befolkningen i Agder gjør det nå mulig, i kontrollerte former, å åpne opp noe for pårørende til enkelte pasientgrupper i klinikkene våre.

Det åpnes i første omgang opp for besøk av nærmeste pårørende til barn, til kritisk syke pasienter og ved samtale om alvorlige diagnoser.

Samtidig som at barselavdelingen i Arendal og Flekkefjord åpner for at far/partner kan være til stede, innfører sykehuset begrensninger for partners bevegelse innad i avdelingen. Det er ikke mulig for besøk av andre på føde- og barsel, og det er heller ikke mulig å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen.

Sykehuset i Kristiansand har nyfødtintensiv i tilknytning til føde og barselavdelingen, og åpner derfor ikke opp for partner i første omgang. Her vil sykehuset gjøre en ny risikovurdering før avdelingen eventuelt kan åpne opp igjen.
 
Fortsatt besøksbegrensning
Vi ber fortsatt publikum om å begrense alle sykehusbesøk. Dersom du mener besøket er nødvendig må du kontakte avdelingen du ønsker å besøke eller ringe sykehusets sentralbord for å avtale et besøk.

Av hensyn til våre pasienter og ansatte, må du være frisk og symptomfri for å besøke sykehuset. Vi ber om forståelse dette.

Ved endringer i smittetall i befolkningen vil også sykehusets retningslinjer endre seg i framtiden.