Åpning av behandlingssenter for ungdom

Markerte åpning av spesialisert tilbud til ungdommer med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet.

Regjeringen har besluttet å etablere fire statlige spesialiserte barnevernsinstitusjoner, basert på samarbeid mellom Helsedirektoratet og Bufdir. Ett av disse, som drives i samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og Bufetat Sør, ble i dag offisielt åpnet. Lunde behandlingssenter er et tilbud til seks ungdommer med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp.

70 prosent av barnevernsbarna har psykiske plager, men kun 38 prosent av disse får hjelp av spesialisthelsetjenesten. Et ønske om å gi denne gruppen bedre tilbud, er bakgrunnen for etableringen av fire statlige spesialiserte barnevernsinstitusjoner.

- Agder er godt rigget til å ha dette tilbudet til ungdom i en vanskelig livssituasjon. Et tett samarbeid mellom Bufetat Sør og Sørlandet sykehus gir et godt faglig tilbud til denne gruppen ungdom. Samtidig skaper det gode samarbeidet med kommunene i regionen trygge rammer, sa administrerende direktør ved SSHF, Nina Mevold i sin hilsningstale under den offisielle åpningen i dag.

- Vi har også et godt fagmiljø ved Universitetet i Agder som tilbyr en master i barnevern som kan være positivt bidrag med tanke på rekruttering av kompetanse, la hun til.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen var på plass under åpningen. I sin hilsningstale la statsråden vekt på dette nye og banebrytende tilbudet, og understreket at dette er et svar på bedre oppfølging av barn og unge i barnevernet.

Mer informasjon om tilbudet finnes her:
https://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/Lunde_behandlingssenter/