Avføring kurerer tarmbetennelse

Sørlandet sykehus og overlege Håvard Wiig har bidratt i studien som nå vekker oppsikt: Pasienter som for første gang får tarmbetennelsen Clostridium difficile kan bli kurert når de får tilført avføring fra friske personer.

Overlege Håvard Wiig mener resultatene er lovende.

- Funnene er viktige fordi vi i framtida kan unngå å bruke antibiotika for å behandle Clostridium difficile, sier overlege Håvard Wiig ved gastroseksjonen i Kristiansand.

Han er medforfatter på artikkelen publisert i New England Journal of Medicine sist uke. Her beskrives den første multisenterstudien som sammenligner effekten av avføring med effekten av antibiotika til pasienter som får tarmbetennelsen for første gang.

Klystér

Foto: Frederik Emil Juul/OUS


Pasientene fikk tilført bearbeidede bakterier fra menneskeavføring som klyster i endetarmen. 20 pasienter fra seks ulike sykehus var inkludert i studien. Resultatene viser at en større andel av dem som ble behandlet med friske tarmbakterier (mikrobiota transplantasjon) ble friske enn andelen som fikk antibiotika.

- Ikke overrasket

- Vi er egentlig ikke overrasket, fordi vi vet at effekten av å bruke frisk avføring i behandling av pasienter med tilbakevendende betennelse er svært god. Det har vært standard behandling ved Sørlandet sykehus i flere år. Vi har lenge ønsket å teste ut metoden også på pasienter som får betennelsen for første gang, og resultatene er lovende, sier Wiig.

Kan redusere antibiotikabruk
Clostridium difficile utløses som regel av antibiotikabruk. Antibiotika kan skape ubalanse i tarmfloraen, som igjen kan føre til infeksjon. Clostridium difficile gir diaré, som kan være alvorlig for allerede svake pasienter.

- Verdens antibiotikabruk må ned fordi antibiotikaresistensen øker. Nå kan det se ut til at vi har funnet et bedre behandlingsalternativ for denne tarmbetennelsen. Men vi trenger mer forskning, og funnene må bekreftes i en større studie, sier Wiig.

Oppfølgingsstudien er under planlegging, og Wiig regner med at Sørlandet sykehus deltar også i den.