Besøk på sykehuset

Alle som ønsker å besøke sykehuset under koronapandemien må kontakte avdelingen de ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd.

Besøk begrenses i hovedsak til 1-2 personer og til sykehusets visittid (se informasjon om visittid på nettsiden til avdelingen du skal til). Barn under 12 år gis adgang i spesielle situasjoner. Kontakt avdelingen for å avtale dette på forhånd.

Adgangskontroll
Vi minner om at sykehuset fortsatt har adgangskontroll ved hovedinngangen. En vekter eller annet personell ved sykehuset vil stille deg noen spørsmål om helsetilstanden din. Pårørende som er syke skal i hovedsak ikke komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale med behandlende avdeling. Vi vil da avtale smitteverntiltak før besøket finner sted.

Vi ber alle besøkende om å holde god avstand til andre og følge rådene om god håndhygiene når du besøker sykehuset.

Som besøkende må du:

  • Vaske hendene når du ankommer og når du forlater sykehuset
  • Holde avstand - minst en meter til ansatte og til andre pasienter
  • Signere besøkslogg ved ankomst (dette for at vi skal kunne drive smittesporing)
  • Ikke oppholde deg i fellersareal
  • Vaske hender når du går inn og når du forlater pasientens rom
  • Avtale med avdelingen du skal til dersom du har med gave eller blomster
  • Ikke ha med mat eller benytte kjøkken i avdelingen

Ledsager
Ved polikliniske konsultasjoner der det normalt vil være behov for pårørende til stede, kan dette gjennomføres ved bruk av telefoni/videotelefon. Ved behov for at pårørende er fysisk til stede, vurderes dette i hvert enkelt tilfelle av pasientansvarlig lege. Som pårørende må du svare på screeningspørsmål og følge smittevernrådene.

I akuttmottak er det mye venting og uavklarte problemstillinger, du må derfor vente med besøk til pasienten er kommet til en sengepost. Unntak er hvis pasienten er kritisk syk eller har spesielle behov.

Dersom du blir del av en smittesporing utenfor sykehuset er det viktig at du informerer om at du også har vært på besøk hos oss.

Vi gjør også oppmerksom på at reglene for besøk vurderes kontinuerlig, og at det derfor raskt kan komme endringer dersom smittesituasjonen endrer seg.

Takk for at du viser hensyn til våre pasienter og medarbeidere.