Besøksrestriksjoner på sykehuset

Av smittevernhensyn ønsker vi færrest mulig besøkende til sykehuset. Alle som ønsker å besøke sykehuset må kontakte avdelingen de ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd. Det er hver enkelt avdeling som avgjør hvor mange besøkende som kan komme. 


For å hindre smitte fra besøkende til andre pasienter og/eller til helsepersonell som skal drive sykehuset under pandemien, ønsker vi færrest mulig besøkende på sykehuset. 

Alle besøk til sykehuset skal avtales på forhånd på dagtid, helst med koordinator i aktuell avdeling. Et alternativ til personlig besøk er telefon/videotelefoni.

Besøk begrenses i hovedsak til:

 • ett besøk daglig med 1-2 personer

Barn under 12 år gis kun adgang i spesielle situasjoner. Unntak kan også gjøres i tilfeller som når pasienten er døende eller kritisk syk. Kontakt aktuell avdeling for å avtale dette på forhånd.

Vi anbefaler at pasienter som er inneliggende på sykehuset i en kort periode (2-3 dager), venter med besøk til vedkommende har kommet hjem.

I akuttmottak er det mye venting og uavklarte problemstillinger, du må derfor vente med besøk til pasienten er kommet til en sengepost. Unntak er hvis pasienten er kritisk syk eller har spesielle behov.

Det er avdelingen du ønsker å besøke som vurderer hvordan det er forsvarlig å gjennomføre besøk.

Du kan ikke besøke sykehuset dersom du:

 • har symptomer på luftveisinfeksjon: 
  • ​hoste, snue, nysing eller sår hals
  • tung pust
  • feber/feberfølelse
  • tap av smak- eller luktesans​
 • har mistenkt eller påvist covid-19
 • er definert som nærkontakt
 • ​har vært i land utenfor Norge siste 10 dager - uten å teste deg

Vi ber alle besøkende om å holde god avstand til andre og følge rådene om god håndhygiene når du besøker sykehuset.

Som besøkende må du:

 • Vaske hendene når du ankommer og når du forlater sykehuset
 • Gå med munnbind dersom du ikke kan holde en meters avstand til andre. Dette vil du få tildelt på sykehuset.
 • Holde avstand - helst to meter til ansatte og til andre pasienter.
 • Gå korteste vei til aktuelt pasientrom uten ekstra opphold i fellesareal
 • Signere besøkslogg utenfor pasientrommet (dette for at vi skal kunne drive smittesporing)
 • Vaske hender når du går inn og når du forlater pasientens rom
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt med pasienten du besøker. Du kan holde pasienten i hånden.
 • Avtale med avdelingen du skal til dersom du har med gave eller blomster
 • Ikke ha med mat eller benytte kjøkken i avdelingen

Ledsager
Ved polikliniske konsultasjoner der det normalt vil være behov for pårørende til stede, kan dette gjennomføres ved bruk av telefoni/videotelefon. Ved behov for at pårørende er fysisk til stede, vurderes dette i hvert enkelt tilfelle av pasientansvarlig lege. Som pårørende må du svare på screeningspørsmål og følge smittevernrådene.

Vi gjør oppmerksom på at reglene for besøk vurderes kontinuerlig, og at det derfor raskt kan komme endringer dersom smittesituasjonen endrer seg.

Dersom du blir del av en smittesporing utenfor sykehuset er det viktig at du informerer om at du også har vært på besøk hos oss.

Takk for at du viser hensyn til våre pasienter og medarbeidere.