Dekker reiseutgifter for barn og søsken

Barn og unge kan få dekket reiseutgiftene sine når de reiser til sykehuset der foreldre eller søsken får behandling.

​Barn som er pårørende har fra 1. januar fått rettigheter i pasientreiseforskriften. 

Kan besøke stedet der foreldre eller søsken får helsehjelp
Det betyr at barn under 18 år kan få dekket utgifter ved reiser til helsepersonell som behandler (gir helsehjelp til) foreldre eller søsken. Formålet med reisen må være at barna skal få informasjon eller oppfølging fordi foreldre eller søsken er syke eller strever med rusmiddelavhengighet. Det kan også være når foreldre eller søsken dør.

Slik får du dekket reiseutgiftene til barnet ditt
For å søke om å få dekket reiseutgifter for barnet, må Pasientreisers reiseregningsskjema på papir fylles ut og sendes i posten. Det er viktig at helsepersonell eller behandler gir deg oppmøtebekreftelse som du legger ved søknaden.

Reiseregningsskjemaet på papir finner du på Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge - pasientreiser

Barn som er pårørende skal ikke betale egenandel når de er under 16 år.

Her kan du lese mer om hva barn trenger når foreldre eller søsken er syke:
Helsenorge - Barn trenger åpenhet
Helsenorge - Snakk med barn om sykdom i familien