Deltakere på kurs testes for smitte

To personer som deltok på kurs ved Lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus 4. november har testet positivt på covid-19. Sykehuset har foretatt smittesporing og har kontaktet de andre pasientene som deltok på samme kurs.

- Pasienter og ansatte som deltok på kurset har fått beskjed om å gå i karantene og skal testes, sier Susanne Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus.

Hun opplyser om at smittevernreglene ble overholdt gjennom hele kurset, og at munnbind ble benyttet av flere av deltakerne.

- De pasientene som er på kurs ved sykehuset er i mange tilfeller spesielt utsatte pasientgrupper. Det har derfor vært viktig for oss å være «føre var» og få testet alle involverte og ta i bruk karantene i den pålagte perioden på 10 dager etter at kursdeltakerne kan ha vært utsatt for smitte, sier Hernes.