Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

I forbindelse med koronapandemien har Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

Sykehuset skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til Sørlandet sykehus vil du derfor bli møtt av en vekter eller annet personell.

De vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand. Du vil også få mulighet til å svare digitalt via en QR kode som oppgis ved hovedinngangen i Arendal og Kristiansand.

Du kan også svare på spørsmålene før du kommer til sykehuset. Ta da et skjermbilde av resultatet og vis kontrolløren ved ankomst til sykehuset.

Smitteverntiltakene gjelder også deg som er vaksinert, da det ikke er avklart hvorvidt du er smitteførende hvis du har vært utsatt for smitte.

Ved tvil om du kan komme inn avgjør helsepersonell hva som er best.

Alle har krav på nødvendig helsehjelp.

Sørlandet sykehus har adgangskontroll etter krav fra nasjonale helsemyndigheter.