Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til Sørlandet sykehus vil du derfor bli møtt av en vekter eller annet personell.

De vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand.

Ved tvil om du kan komme inn avgjør helsepersonell hva som er best.

Alle har krav på nødvendig helsehjelp.

Sørlandet sykehus innfører adgangskontroll etter krav fra nasjonale helsemyndigheter.

Er du ansatt må du bruke ID kort for å komme inn på sykehuset.