Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til Sørlandet sykehus vil du derfor bli møtt av en vekter eller annet personell.

De vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand.

Ved tvil om du kan komme inn avgjør helsepersonell hva som er best.

Alle har krav på nødvendig helsehjelp.

Besøksrestriksjoner
Vi anmoder om at det fra nå av ikke foretas rene sykebesøk, da dette vil føre til forsinkelser ved inngangen til klinikkene.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Sørlandet sykehus innfører adgangskontroll etter krav fra nasjonale helsemyndigheter.

«Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Det innføres derfor restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner», skriver Helsedirektoratet på sin hjemmeside. 

Er du ansatt må du bruke ID kort for å komme inn på sykehuset.