Diagnostiserer hjerteinfarkt i ambulansen

Nå gjør ambulansepersonell to ekstra undersøkelser på pasienter med mistenkt hjerteinfarkt. Hensikten er å spare tid og kjøre pasientene direkte til rett behandlingssted.

Elisabeth Halland og Inger Lene Grostøl behersker nytt utstyr slik at pasienter med brystsmerter kommer raskere til rett behandl
Elisabeth Halland og Inger Lene Grostøl behersker nytt utstyr slik at pasienter med brystsmerter kommer raskere til rett behandlingssted.

​- Så langt ser resultatene i dette forskningsprosjektet veldig lovende ut, sier overlege Lars Jacobsen, som leder luftambulansetjenesten i Sørlandet sykehus.

Han forsker på om blodprøvetaking og hjerteultralyd i ambulanse kan føre til raskere behandling for aktuelle pasienter. Forskningen er et samarbeid mellom SSHF og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 


Vanlig tilstand

- Pasienter med brystsmerter utgjør en stor gruppe. Men brystsmerter kan være så mangt. Vi forsøker å finne ut om de to undersøkelsene, i tillegg til EKG, kan gi kardiologene et godt nok grunnlag til å vurdere hvor pasienten skal til utredning eller behandling. Det kan være legevakt, nærmeste sykehus eller PCI-senteret i Arendal, sier Jacobsen.

EKG-undersøkelser kan gjøres i alle ambulanser, men tre av fire hjerteinfarkt oppdages ikke kun med EKG.

Apparat for hjerteultralyd

Infarktambulansen i Kristiansand er utstyrt med et avansert ultralydapparat og blodprøvetakingsutstyr. Når ambulansepersonell kommer til pasienter med mistenkt hjerteinfarkt, tar de blodprøve for å måle troponin T og gjør ultralydundersøkelsen som overføres til kardiolog ved sykehuset i Arendal.


Mens ambulansen er på vei vurderer kardiologen resultatene, og avgjør hvor pasienten skal. Dette kan spare et unødvendig stopp på feil behandlingssted.

Takknemlige pasienter
- Alle vi har vært hos har gitt samtykke til de to ekstra testene. De forstår at undersøkelsene ikke har utgjort noen risiko, men tvert i mot vært et gode som kunne føre til enda raskere behandling, sier ambulansearbeider Elisabeth Halland (til venstre, under).

To ambulansearbeidere og luftambulanselege i ambulanse med utstyr for å ta blodprøver og ultralyd av hjerte

Sammen med Inger Lene Grostøl (t.h.) og fire andre har hun bemannet infarktambulansen 12 timer i døgnet, fire dager i uka, siden november i fjor. Inntil ambulansen nylig tok pause for sommeren hadde den inkludert 77 pasienter.

- Dette er veldig gøy å være med på. En once in a lifetime-opplevelse. Ingen har erfaring med dette fra før, og vi har sammen måttet finne ut av hvordan vi skal gjøre det, sier Grostøl.

Høy bildekvalitet
Ultralydapparatet er laget i samarbeid med GE Healthcare i Horten, som har videreutviklet teknologien til å kunne sende bilder med så god kvalitet at kardiologene kan vurdere dem.

Overlege Lars Jacobsen

- Innovasjonsprosjektet, som var i regi av Helse Sør-Øst, har gitt oss imponerende kvalitet på videobilder tatt med et relativt lite ultralydapparat. I studien skal vi blant annet se på om kvaliteten har vært god nok, sier Lars Jacobsen.

Prosjektet har latt seg gjøre takket være godt samarbeid mellom flere avdelinger på Sørlandet sykehus.

- Det har vært et utrolig positivt engasjement blant dem som har bidratt, så hele kjeden og alle avdelingene har gjort dette mulig, sammen med støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, sier luftambulanselegen.

Utvider prosjektet
Noen av resultatene håper han å publisere i løpet av høsten. Over sommeren utvides prosjektet med en ambulanse i Porsgrunn, for å kunne inkludere flere pasienter i studien. 

- Hvem vet, om noen år er kanskje hjerteultralyd også blitt standardutstyr i ambulansene, sier Jacobsen.