HELSENORGE

Dro i gang kampanjen «Stoppnetthets» - nå går den viralt

Avdelingsleder ved ABUP Iris Anette Olsen støttet kampanjen fra første stund, etter ide og initiativ fra musikkterapeut ved avdelingen, Semir Mujkic.Skuespiller Janne Formoe deltar i kampanjefilmen "stoppnetthets", regissert av Steffan Strandberg, etter idé av Semir Mujkic.

Kampanjefilmen «Stoppnetthets» går nå viralt, og er fritt basert på den originale filmen "Hejt SLOVEni, još ste živi !?" produsert av Buka 2021 Magazine (BiH), og regissert av Predrag Ličina.

Filmen er produsert av Steffan Strandberg, og belyser det dagsaktuelle og alvorlige temaet netthets. BUKA Magazine har siden omtalt det norske prosjektet.

Det var musikk- og familieterapeut Semir Mujkic ved ABUP som fikk ideen om kampanjen, etter å ha sett den originale videoen først. Han forteller at avdelingsleder Iris Anette Olsen har støttet prosjektet fra første stund.

- Vi vet at netthets er en del av hverdagens vår over hele verden. Det påvirker oss og vår psykiske helse i tillegg til å være en fare for demokrati og ytringsfrihet. Holdningsarbeid tar tid og krever at en tar tak i flere faktorer, det må utvikles et forpliktende samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet, på tvers av private og offentlige aktører. Satsingen må skape effekt hos barn, unge og foreldre hvor vi alle bidrar i kraft av å ville utvikle egen hverdag og de sosiale omgivelsene i ønsket retning. Gjennom kampanjefilmen bidrar ABUP sammen med mange lokale aktører å rette oppmerksomhet direkte mot netthets og mobbing blant unge og voksne, sier avdelingsleder ved ABUP, Iris Anette Olsen.

Invitiativtaker og musikkterapeut Semir Mujkic ved Abup.

​Initiativtaker Mujkic er enig i at det er viktig å belyse utfordringer knyttet til netthets og mobbing generelt.

- Mobbing skjer både i virkeligheten og på nett, men på nett er det enda hardere, forteller han og legger til at han håper kampanjen kan være til ettertanke og skape en bevisstgjøring.

- Vi må bli mer obs på hvordan vi skal takle situasjoner og hvor vi skal sette grenser. Vi må ta stilling til hvordan vi ønsker å være mot andre mennesker, sier Mujkic.

Olsen ønsker å rette en stor takk til Semir Mujkic, Steffan Sandberg og alle samfunnsengasjerte, ikke-kommersielle aktører. Cultiva, LO, NHO, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Medietilsynet, Sørnorsk filmsenter, Norsk Pen, Landslaget for lokalaviser, Kristiansand kommune, FFO, Human-Etisk forbund, Antirasistisk senter, KS, ABUP og Amnesty International har alle bidratt til å realisere kampanjen.