En ansatt ved ARA smittet

En ansatt ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus har fått påvist Covid-19. Smittesporing pågår og syv ansatte er tatt ut i karantene i påvente av testing og retesting.

- Enkelte pasienter på enheten er også satt i karantene, og alle pasientene på enheten får tilbud om testing for covid-19, opplyser klinikkdirektør Vegard Øksendal Haaland, Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling.

Ifølge Haaland får dette foreløpig ingen konsekvens for tilbudet ved ARA.