Helsenorge

En betydelig reduksjon i behandlingstilbudet

Sørlandet sykehus har hatt en nedgang i samlet aktivitet fra 12. mars og frem til 1. april på rundt 40 prosent. - Vi har valgt å redusere tilbudet for å forberede behandling av mange pasienter med Covid-19, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Hun sier det er flere årsaker til at planlagte aktiviteter er redusert i stor grad. En kombinasjon av mange medarbeidere i karantene, prioritering av øyeblikkelig hjelp og planlegging av pandemien er noen.

- Vi har sett oss nødt til å bruke tid på opplæring av medarbeidere i nye funksjoner, endringer i organisasjonen og flytting av hele avdelinger. Dette krever mye av foretaket og medarbeiderne. Dette hadde vi ikke kunnet gjøre med vanlig drift i klinikkene. Selv om omfanget på smittede pasienter enda ikke er så omfattende, har vi hatt en stor gruppe pasienter med mistenkt smitte. Disse behandles som om de har Covid-19, noe som er ressurskrevende for sykehuset.

- Samtidig har det vært nødvendig å redusere tilbudet av hensyn til både pasienter og medarbeidere. For å hindre smittespredning, har vi ikke kunnet ha pasienter sittende og vente inne på klinikkene. Visse behandlinger genererer også fare for dråpesmitte. Disse har vi ønsket å utsette med mindre de har vært strengt nødvendige, sier Mevold.

Kreftbehandling, fødsler og deler av rusbehandling er ikke berørt. Her er aktiviteten opprettholdt.

Det som bekymrer Mevold, er nedgang i øyeblikkelig hjelp-innleggelser. I snitt ved alle tre lokasjonene er disse redusert med nær 30 prosent.

- Vi skal og vil alltid være beredt til å ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Det er alvorlig dersom befolkningen unngår å søke hjelp i den tro at vi har «viktigere ting å gjøre», sier hun.

På spørsmålet om det er mange pasienter som har avbestilt time, svarer hun:

­- Rundt 15 prosent av de pasientene som er innkalt til time, har valgt å avlyse. Det betyr at 17 av 20 velger å møte til avtalt time. Uteblivelsen har steget noe i de siste ukene grunnet Koronasituasjonen, sier hun.

Fakta:
Det er utsatt eller avlyst 560 operasjoner. Det er inkludert 46 pasienter som ikke har møtt til sine inngrep og 27 som ble avlyst på grunn av kapasitet på operasjonsdagene.
Av polikliniske behandlinger er vel 10.800 konsultasjoner utsatt eller avlyst.
Av dette er om lag 3000 utsatt i Klinikk for psykisk helse (KPH), stort sett på de ulike distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatrien. Disse enhetene har hatt mange ansatte i karantene, noe som har gjort avlysning nødvendig.
Rusbehandling og psykiatrisk sykehusavdeling har opprettholdt nokså normal aktivitet.
KPH har i stor grad tatt i bruk videokonsultasjoner for å kunne behandle sine pasienter.
I somatikk er vel 7000 konsultasjoner avlyst eller utsatt på alle tre lokasjoner.
Dette er en kombinasjon av personell i karantene, opplæring av personell og omrokkering på grunn av forberedelse til koronapandemien og utsettelse av behandling som kan vente.
Nedtaket i elektiv aktivitet er spredd i nesten alle avdelinger i sykehuset.