En medarbeider ved sykehuset i Arendal smittet

En ansatt ved klinikk somatikk Arendal har testet positivt på covid-19.

- Vi fikk varsel om den positive testen søndag, og tiltak ble umiddelbart satt i verk, sier klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen.

Tre andre ansatte er nå satt i karantene. Det samme gjelder seks pasienter.

- De aktuelle pasientene og pårørende har fått beskjed, sier Nielsen.

Smittesporing pågår.

- Dette får ingen konsekvens for driften av sykehuset, så alle pasienter som har time på sykehuset skal komme som avtalt, understreker Nielsen.

Hun vurderer muligheten for flere smittede ansatte som liten da hele Sørlandet sykehus HF har innført to-meters regel mellom ansatte og økt bruk av munnbind både mellom ansatte og mellom ansatte og pasient.

- Som følge av smittetrykket vest i regionen, innførte også vi strengere smitteverntiltak nettopp for å forhindre smittespredning inne på sykehuset.