Endring av time som følge av helsepersonell i karantene

På grunn av utstrakt ventekarantene i Agder kan enkelte pasienter oppleve at deres time på sykehuset blir utsatt på kort varsel.

Vi beklager ulempen dette medfører. Dersom dette skulle skje med din time, vil vi kontakte deg direkte på telefon, brev eller sms.

Har du ikke hørt fra oss skal du møte til timen som avtalt, så lenge du er frisk.

Usikker på om du er smittet og kan møte til timen din? Kontakt oss før du kommer til sykehuset, slik at vi kan vurdere om timen kan gjennomføres, eller må utsettes.

Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus

Sykehuset har adgangskontroll ved ankomst til sykehuset. Vi ber derfor om at du møter i god tid til timen din.

Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler kommuner med smitteutbrudd om å innføre forsterket TISK. TISK innebærer utstrakt testing og karantenesetting, og vektlegging av karantene og isolering. Du kan lese mer om ventekarantene og TISK på Folkehelseinstituttets nettsider:

Forsterket TISK - FHI