HELSENORGE
Økt smitte og redusert bemanning

Endring av timeavtale på kort varsel

På grunn av økt smitte i befolkningen og redusert bemanning som følge av sykdom, kan enkelte pasienter oppleve at deres time på sykehuset blir utsatt på kort varsel.

Vi beklager ulempen dette medfører. Dersom dette skulle skje med din time, vil vi kontakte deg direkte på telefon, brev eller sms.

Har du ikke hørt fra oss skal du møte til timen som avtalt, så lenge du er frisk og ikke er i karantene.

Usikker på om du er smittet og kan møte til timen din?

Kontakt oss før du kommer til sykehuset, slik at vi kan vurdere om timen kan gjennomføres, eller må utsettes.

Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus