HELSENORGE

Får nær 7 millioner kroner til innovasjonsprosjekt

SSHF har mottatt 6,7 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt knyttet til selvmordsforebygging ved hjelp av sensorteknologi i psykiatrien. Midlene er gitt av Norges Forskningsråd.

- Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktige fokusområder for både klinisk personell og sykehusledelse. Hendelser som kan føre til pasientskade, og i verste fall til tap av liv, medfører store langtidskonsekvenser for både pasient, pårørende, involvert sykehuspersonell og for samfunnet, sier prosjektleder Torun Poppe.

- For å møte en slik utfordring og oppdage potensiell risiko i tidlig fase, er det avgjørende å utvikle et system som er i stand til å øke pasienters sikkerhet ved å generere varsler til ansvarlig personell på en automatisk og kontinuerlig måte, legger hun til.

 

Forskningsrådet delte ut 210millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

 

I vurderingen av dette prosjektet som er ledet av Sørlandet ykehus (SSHF) med deltakelse fra Universitetet i Agder (UiA) og Egde Consulting AS, skriver juryen:

“The activities and steps described in the project plan match the project goal. The quality of the plan can be described as good and realistic. The description of how the results will be scaled and disseminated nationally and internationally is good.»

- Det er morsomt at Forskningsrådet anser dette prosjektet som overførbart til helseforetak både nasjonalt og internasjonalt, sier Poppe.
Prosjektet har også to internasjonale samarbeidspartnere, dvs. National Chiao Tung University (Taiwan) og Tan Tock Seng Hospital (Singapore).

Ifølge Poppe har dette prosjektet med dagens nye fremskritt innen tingenes internett (IoT) og maskinlæring (ML), et mål om å utvikle en bærekraftig løsning for å forebygge alvorlige hendelser blant pasienter som er innlagt på sykehus.

- Denne løsningen skal bygges på sanntids datainnsamling ved hjelp av IoT-enheter og atferdsanalyse basert på ML-algoritmer, forklarer hun.