Færre liggedøgn, bedre pasientbehandling

Mandag fikk helseminister Bent Høie, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey høre om innovasjonsideen på Sørlandet sykehus – en infusjonspumpe som gjør at pasienter kan behandles uten å være innlagt.

Presentasjon

Marianne Jacobsen fortalte om den digitale infusjonspumpen.

Enhetsleder Marianne Jacobsen presenterte prosjektet sammen med Rita Helleren.

Pasientene Jenny Alice Timenes og Claude Arne Adriaenssens var invitert for å fortelle om sine erfaringer med infusjonspumpe og hjemmebehandling. De kan ikke få fullrost nyvinningen nok.

- Det er en mental påkjenning å være innlagt i 4-6 uker der det eneste som skjer er antibiotikabehandling hver 3. time. Med pumpen slipper man å bli vekket om natten, man kan gå på jobb eller skole. Helt fantastisk! sier Adriaenssens.

I alle somatiske sykehus ligger til enhver tid en del pasienter inne for å få intravenøs antibiotika. Dette er en gruppe pasienter som har lang behandlingstid, gjerne 4 – 6 uker. De er som oftest velfungerende og kunne vært tilbake i jobb/skole, men på grunn av hyppige antibiotikainfusjoner, blir de hospitalisert.

Høie og Sanner Høie og Iversen

- Prosjektet vi har startet gjelder nytt behandlingsforløp for denne pasientgruppen. I november 2016 sendte vi hjem første pasient tilkoblet en digital infusjonspumpe. Vi har til nå hatt 130 pasienter i prosjektet og i 2018 vil vi ha ca. 1400 døgn med hjemmebehandling via det nye pasientforløpet, forklarte Jacobsen.

Pasientene får tilbake råderetten over egen tid med de positive aspektene det gir og sykehuset får ledig sengekapasitet. Samarbeid med kommunene er også innledet.

Innovasjonsprosjektet ved Sørlandet sykehus går rett inn i kjernen av innholdet i regional utviklingsplan 2035. Den skal danne grunnlag for at Helse Sør-Øst kan møte utviklingstrekk og utfordringer helsetjenesten vil stå overfor og gir en sammenfatting av hovedpunktene i helseforetakenes utviklingsplaner. Regional utviklingsplan beskriver fire strategiske satsningsområder i første del av planperioden:

1. Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer - mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon - samvalg viktig virkemiddel
4. Ta tiden tilbake - mer tid for klinisk personale til pasientrettet arbeid

- Jeg hadde uten tvil valgt behandling hjemme med en slik infusjonspumpe hvis det var mulig. Det betyr jo langt større frihet for den enkelte pasient samtidig som man slipper å være innlagt med utfordringene det gir. I tillegg blir hverdagen fylt med innhold i kjente omgivelser – veldig bra, kommenterte Jan Tore Sanner.