HELSENORGE
Ut av beredskap

Fjerner besøksrestriksjoner og krav om munnbind

Sørlandet sykehus går ut av beredskap i forbindelse med koronaviruset, og fjerner samtidig sykehusets besøksrestriksjoner og krav om munnbind til besøkende.

Et redusert antall inneliggende pasienter med covid-19 kombinert med et relativt lavt nivå på koronarelatert fravær blant ansatte, gjør at Sørlandet sykehus nå går ut av beredskap og samtidig fjerner flere smitteverntiltak ved sykehuset.

Dersom du har time til planlagt behandling vil du fortsatt få spørsmål i innkallingsbrevet om hvorvidt du har symptomer som feber, sår hals og så videre​. Pasienter med symptomer skal enten ha negativ hurtigtest siste 24 timer, eller få ny time dersom det er mulig.

Sørlandet sykehus fjerner også besøksrestriksjonene, men ber fortsatt om at besøkende blir hjemme og avventer sitt besøk ved akutte luftveissymptomer, eller mistanke om covid-19.

Du kan finne ut mer om sykehusets besøkstider under praktisk informasjon eller på siden til avdelingen du skal til.

Oversikt over sykehusets avdelinger

Det er ikke påbudt med munnbind for besøkende.