Besøksforbud og økt bruk av munnbind

Flere tiltak i sykehuset etter smitteutbrudd i Arendal kommune

Sørlandet sykehus innfører flere tiltak for alle våre avdelinger i Arendal som følge av den uavklarte smittespredningen. Dette inkluderer økt bruk av munnbind og besøksforbud, for alle avdelinger i somatikk og psykisk helse. Tiltakene gjelder fra torsdag 24. september og fram til og med mandag 12. oktober.

Sykehuset innfører tiltakene for å hindre smittespredning i sykehuset og for å beskytte våre pasienter og ansatte. Dette gjelder alle sykehusets avdelinger ved alle lokasjoner i Arendal.

  • Alle pasienter som kommer til sykehuset får utdelt munnbind i akuttmottaket eller ved hovedinngangen i hovedsykehuset, eller ved inngangen/avdelingen der de skal møte.
  • Alle pasienter som skal legges inn (heldøgn) på sykehuset (somatikk og psykisk helse) testes for covid-19, og pasientene skal ha på munnbind når det er mindre enn to meters avstand til andre, fram til testsvaret foreligger.
  • Pasienter med mistanke om koronasmitte, isoleres fram til prøvesvar foreligger, slik praksis har vært.
  • Sykehusets ansatte vil også ha munnbind i møte med alle pasienter, og der det ellers i sykehuset ikke er mulig å ivareta to meters avstand til pasienter eller andre ansatte.

Innfører besøksforbud
Vi innfører også besøksforbud, for alle avdelinger i somatikk og psykisk helse i Arendal. Unntaket er føde-/barselavdelingen, kritisk syke og besøk til døende pasienter. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale med behandlende avdeling. Vi vil da avtale smitteverntiltak før besøket finner sted.

Fortsatt adgangskontroll for pasienter med timeavtale
Vi minner om at sykehuset fortsatt har adgangskontroll. En vekter eller annet personell ved sykehuset vil stille deg noen spørsmål om helsetilstanden din før du kan gå inn til timen din.

Smittesporing
Dersom du som pasient blir del av en smittesporing utenfor sykehuset er det viktig at du informerer om at du også har vært på besøk hos oss.