Fortsatt bruk av munnbind i sykehuset

Alle besøkende på sykehuset må benytte munnbind når du ikke kan holde minst 1 meter avstand til andre.

Alle besøkende får tildelt munnbind ved ankomst til sykehuset. Munnbindet skal, så langt det er mulig, benyttes dersom du ikke kan holde minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder uansett om du er fullvaksinert eller ikke.

I tillegg skal alle inneliggende pasienter over 12 år, om mulig, bruke munnbind ved all ferdsel i sykehuset dersom kravet til minst en meters avstand til andre ikke kan overholdes.

Sykehuset har også besøksrestriksjoner og adgangskontroll.

Vi minner alle våre pasienter og besøkende om å vaske hendene ofte, holde avstand til andre og benytte munnbind når det er nødvendig.

Takk for at du er med på å hindre smittespredning på sykehuset.