Info til ansatte ved sykehuset

Unngå unødvendige utenlandsreiser – uansett land

Fra mandag 10. august klokken 08.00 må alle ansatte som har vært utenfor Norges grenser teste seg for covid-19, og gå med munnbind i ti dager selv om testene er negative.

- Ledelsen ved SSHF velger nå å innføre enda strengere rutiner for egne ansatte, og vi ber alle ansatte om å unngå unødvendige reiser utenfor Norges grenser. Økt smitte i befolkningen generelt, og smitte på Color Line mellom Hirtshals og Kristiansand har aktualisert disse tiltakene ytterligere, sier fungerende fagdirektør Per Kristian Hyldmo.

Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder for alle ansatte som har returnert til Norge fra utlandet etter klokken 08.00 mandag 10. august. Den gjelder også for de som kun har reist tur/retur Norge-Danmark med danskeferjen, uten å ha vært i land i Danmark.

De som kommer tilbake fra utlandet, også fra såkalte grønne land og områder, må teste seg med en gang de er tilbake, og deretter ta en ny test etter 3-5 dager. De må gå med munnbind på jobb i 10 dager selv om testene er negative. Dette gjelder alle ansatte.

Telefontid for teststasjonen i Kristiansand og Arendal lørdag 8. og 15 august er klokken 09.30 – 10.30. Alle som skal testes må ringe først. Tidspunkt for testing avtales på telefonen. Det testes kun i Kristiansand.

Prøvetaking og testing av ansatte

Det understrekes at helsepersonell som en samfunnskritisk gruppe må ta ekstra forholdsregler, og også være påpasselig i private sammenhenger. Sentrale råd fra FHI om ikke å være mer enn 20 personer samlet på en gang, én meters avstand til andre med mer, må i den grad det er mulig, overholdes.

FHI: Avstand, karantene og isolering

Dette gjelder for ansatte som skal på jobb under ti dager etter retur fra «grønne» land:

  • Meld fra til nærmeste leder så tidlig som mulig
  • Muntlig screening (v/nærmeste leder) og negativ PCR-test før du kan gå på jobb. Lederen skal dokumentere. Notatet skal makuleres etter fire uker.
  • Ved kjent eksponering i grønne områder: Karantene.
  • Ved positiv test: Isolering i hjemmet etter gjeldende bestemmelser.
  • Negativ screeningspørsmål og test: Kan gå på jobb, men med munnbind de første 10 dagene. Du skal testes påny for koronavirus 3-5 dager etter første test.
  • Ved mulig covid-19 relevante symptomer i løpet av de første 10 dagene etter hjemkomsten fra utlandet, skal medarbeideren forlate sykehuset umiddelbart, testes, og holde seg isolert til negativt svar foreligger.
  • Ved positivt svar på PCR-testen: Isolering i hjemmet.

Fra «røde land» (som før):

  • Opphold i røde områder siste 10 dager: Karantene.
  • Ved positiv test: Isolering i hjemmet etter gjeldende bestemmelser.

Karantene:
Hvis du som ansatte til tross for sterk fraråding velger å reise utenfor Norges grenser, må du på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Les oppdaterte prosedyrer.

Fra og med onsdag 5. august innførte SSHF restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Alle som har vært i utlandet må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også for pasienter på poliklinikk.