Informasjon til våre ansatte

Fravær som følge av stengt skole/SFO og barnehage

Barnehagebarn og skoleelever til og med 4. klasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

Barnehagebarn og skoleelever til og med 4. klasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Dette gjelder når begge foreldre har samfunnskritiske oppgaver. Dere må selv kontakte deres skole og melde behov. Gå inn på Minskole.no for å finne aktuelt tilbud og aktuelle fremgangsmåte ved din skole.   

Det vises til oversikt over personell med kritiske samfunnsfunksjoner www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/barnehager-og-skoler.  

Medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten skal prioriteres til å komme på jobb der det er to i hjemmet til å ta seg av barn under 12 år. Det henstilles videre til å forsøke å finne løsninger med annen omsorgsperson i familie eller vennekrets slik at ansatte kan utføre arbeid i helsetjenesten. En bør dog unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dersom begge omsorgspersoner jobber i helsevesenet må arbeidsgiver vurdere tilrettelegging ved for eksempel å endre arbeidsplaner.

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding. Du kan bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme. Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.

Nasjonale myndigheter har signalisert at omsorgsdager med barn kommer til å bli utvidet.