Går av til sommeren

Jan-Roger Olsen går av som administrerende direktør til sommeren.

Etter mer enn 14 år som administrerende direktør ved Sørlandet sykehus har Jan-Roger Olsen i samråd med styret for sykehuset besluttet å fratre stillingen fra sommeren 2018.

Arbeidet med å rekruttere hans etterfølger starter umiddelbart.

- Jan-Roger Olsen har vært øverste leder for sykehuset i en lang periode med store og tunge oppgaver. Jeg har stor respekt for at han nå i samråd med styret går over i en annen rolle. Vi starter arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør umiddelbart og har som mål at denne skal være på plass til sommeren, sier styreleder Camilla Dunsæd ved Sørlandet sykehus.Jan-Roger Olsen vil etter fratreden ha ett års lønnet studiepermisjon i henhold til avtale. Deretter vil han arbeide ett år med andre oppgaver ved Sørlandet sykehus før han går av med pensjon ved fylte 67 år.