Grensespregende samarbeid om helsetjenestene

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus jobber med strategi for bedre samarbeid om pasientenes helsetjeneste i Agder.

Nina Mevold og Wenche Dehli
Sykehusdirektør Nina Mevold og helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche Dehli.

​Det er høye ambisjoner for samhandlingen på Agder.

- Vi har hele tiden jobbet med forbedring av samhandlingen, men nå trapper vi opp ambisjonene, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, og leder av Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) i Agder, Wenche Dehli.

- Sørlandet sykehus er i starten med vårt virksomhetsprogram KOM, og det må iverksettes i tett samarbeid med kommunene, sier administrerende direktør ved SSHF, Nina Mevold.

- Vi vil starte med noen prioriterte områder. Det å fokusere på de 5% pasientene som benytter 50% av helsetjenestene er en god start. Det tror vi vil gi bedre forløp for pasientene. Bedre bruk av teknologi og avstandsoppfølging er et annet område vi har stor tro på, sier de to.

Sist uke var det møte i OSS, og strategi for bedre samhandling var på dagsorden.