Har åpnet vulva-tilbud

Nå kan kvinner i Agder med sykdom i vulva få hjelp og behandling ved Sørlandet sykehus. – Dette er kvinner som lider i stillhet, med plager som er tabubelagt og underrapportert, sier gynekolog Ida Waagsbø Bjørntvedt.

Ida Waagsbø Bjørntvedt
- Det er på tide at denne pasientgruppen blir mer prioritert med hensyn til tid og ressurser, for dette er et samfunnsproblem, mener Bjørntvedt.

Kvinneklinikken i Kristiansand er det eneste stedet i landet, foruten Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital i Trondheim, som har et tverrfaglig tilbud til kvinner med kroniske plager i vulva, altså i de ytre delene av underlivet. Det kan være infeksjoner, hudlidelser eller smerter, eller kombinasjon av disse.

Redusert livskvalitet
- Mange kvinner går med kløe, svie, sammenvoksinger og smerter. Det påvirker humøret, arbeidsdagen, samlivet og livskvaliteten. De har forsøkt kremer og utallige kurer, og tror kanskje de må leve med lidelsene. Her setter vi av god tid til utredning og samarbeider med flere for å finne beste behandling, sier Bjørntvedt.

Ane Cecilie Munk, Ida Waagsbø Bjørntvedt, Angelina Herrles

Sammen med overlege Ane Cecilie Munk (t.v.) og sykepleier Angelina Herrles (t.h.) driver hun poliklinikk for vulvaplager og dysplasi (plager som følge av celleforandringer).

Ved første konsultasjon er kvinnen her opptil én time. Det er viktig å skape tillit når pasientene skal fortelle om noe av det mest intime med sin kropp. I forkant har de forberedt seg gjennom å tenke gjennom en rekke spørsmål vi har sendt dem.

Ida Waagsbø Bjørntvedt

I behandlingen samarbeider teamet med dedikerte fysioterapeuter og sexologisk rådgiver samt hudleger og gynekologer i regionen med kunnskap om vulva. Kvinnene følges også opp med telefonsamtale etter seks uker.

- Kanskje må kvinnen komme tilbake flere ganger. Årsaken til plagene er ikke alltid mulig å gjøre noe med på kort tid, mange kan trenge hjelp over en lengre periode, sier Munk.

En av ti har underlivslidelser
Det anslås at 10-15 prosent av alle kvinner vil få kroniske plager i vulva. Teamet fremhever at slike sykdommer er underdiagnostisert og underrapportert.

- Det er på tide at denne pasientgruppen blir mer prioritert med hensyn til tid og ressurser, for dette er et samfunnsproblem, mener Bjørntvedt.

Kvinner med plager som følge av dysplasi (celleforandringer) får også et behandlingstilbud på Kvinneklinikken, dette krever spisskompetanse.

Ane Cecilie Munk

Ane Cecilie Munk


- Celleforandringer i huden i underlivet kan behandles med kirurgi eller legemidler, avhengig av hva som forårsaker dysplasien. Laser er også et viktig behandlingsalternativ. Inntil vi får et laserapparat på plass, må disse pasientene behandles ved Radiumhospitalet, sier Munk.


Ønsker du time ved poliklinikk for vulvaplager og dysplasi, må du henvises fra fastlege eller spesialist i gynekologi eller hudsykdommer.

Se også www.vulva.no, en kunnskapsbasert nettside for pasienter og helsepersonell.