Helsenorge

Har du ledig kapasitet?

Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.

Medarbeidere kan nå registrere seg til andre arbeidsoppgaver og bli omdisponert under korona-situasjonen.

Fyll ut skjema her:
Registrering til andre arbeidsoppgaver

En eventuell omdisponering blir avklart med nærmeste leder.