Helsenorge
Nye besøksrutiner ved sykehuset

Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset

Sørlandet sykehus innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Har du vært utenfor Norge må du vente i ti dager før du kan komme på besøk til innlagte pasienter, eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Restriksjonene gjelder ved alle klinikkene, og også for såkalte grønne land og områder.

For å ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte, innfører vi restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel.

Alle som kommer til sykehuset vil i tillegg til spørsmål om symptomer, også få spørsmål om man har vært utenfor Norges grenser.

- Selv om det å reise til såkalte grønne land og områder er en akseptabel risiko ellers i samfunnet, har vi i sykehuset ekstra sårbare mennesker og kritisk personell å ta hensyn til. Derfor er det behov for disse strenge reglene, sier fungerende fagdirektør Per Kristian Hyldmo.

Unntak for ti-dagersregelen gjøres for pårørende til blant annet kritisk syke og døende pasienter, syke barn under 16 år og fødende.

I disse tilfellene må besøk være avtalt med avdelingen før ankomst, og besøkende må gå med munnbind under hele oppholdet ved sykehuset.

Tilsvarende restriksjoner er innført ved andre helseforetak.

Restriksjonene gjelder fra og med onsdag 5. august.
 
Har du ikke vært utenfor Norges grenser og ønsker å komme på besøk på sykehuset?
Alle besøk må avtales med avdelingen det gjelder på forhånd. Se våre regler for besøk her:

Besøk ved sykehuset