Helsenorge
Til sykehusets ansatte

Har du vært i utlandet, må du ta koronatest før du går på jobb

Alle ansatte som skal i jobb i løpet av de 10 første dager etter ankomst fra utlandet, skal testes. Dette gjelder uavhengig av om landet du kommer fra er såkalt grønt, eller om du er fullvaksinert. 


Alle ansatte uansett beskyttet/ubeskyttet som kommer fra opphold i utlandet, må ha en mindre enn 48 timer gammel negativ hurtigtest (Panbio/Cobas Liat) før/ved arbeidets start. 

Er hurtigtesten negativ, kan du som ansatt gå på jobb dersom du ikke må i karantene.

Kommer du fra et land med karanteneplikt, gjelder følgende:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 siste 6 mnd. er fritatt fra innreisekarantene.
  • Delvaksinerte (første dose for 3-15 uker siden) som må i innreisekarantene, kan avslutte denne med en negativ PCR-test 3 dager etter hjemkomst. Må dessuten ha en negativ PCR-test dag 7, om de er i jobb, og må bruke munnbind når det ikke kan holdes > 1 m. avstand til pasienter og ansatte.
  • Uvaksinerte fra områder med karanteneplikt må normalt i 10 dagers karantene før oppstart i SSHF. Unntak kan gis for personer i samfunnskritiske funksjoner.