HELSENORGE

Har utviklet modell for å avdekke familievold

En ny studie viser at langt mer familievold forekommer enn det som blir avdekket i terapirommet. - Dersom vold ikke er et tema i familieterapi, kan volden heller ikke bli behandlet, sier familieterapeut og forsker Rune Zahl-Olsen. I et doktorgradsarbeid har han utviklet en modell for å avdekke familievold.

Vold i relasjoner blir ikke alltid avdekket i terapi: Rune Zahl-Olsen har gjennom sin forskningsstudie utviklet en modell for å avdekke familievold.

841 personer deltok i studien som undersøker fysisk vold hos familier som deltok i par- og familieterapeutisk behandling. Så mange som hver fjerde deltaker svarte at det forekom vold i familien, og hver femte deltaker oppgav at det kunne skje at de dyttet eller slo når de kranglet med sin partner.

- Dette er tall langt over landsgjennomsnittet. Det er imidlertid et stort sprik mellom denne forekomsten og det som avdekkes i par- og familieterapeutisk behandling. Dersom vold ikke er ett tema i terapirommet, kan volden heller ikke bli behandlet, sier Rune Zahl-Olsen.

Han er familieterapeut og forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus, og har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en modell som kan hjelpe terapeuter til å avdekke mer av den volden som forekommer.

Zahl-Olsen har også en studie som avdekket at pasientene hadde bedre arbeidsfunksjon etter terapi.

- Denne bedringen har sammenheng med færre symptomer på depresjon og at paret og familien fungerer bedre. Et fokus på klientens arbeidsfunksjon er interessant i et samfunnsperspektiv, men har vært lite studert innen psykoterapiforskning, sier Zahl-Olsen.

Han forsvarer sin doktorgradsavhandling på Universitetet i Agder 29. april 2020. Disputasen vil foregå digitalt på nettet på grunn av koronapandemien.