HELSENORGE

Høythengende beredskapsøvelse

En uvanlig «redningsaksjon» ble utført på byggeplassen i begynnelsen av desember, da prosjektorganisasjonen hadde beredskapsøvelse i over 50 meters høyde. Scenarioet var at kranføreren fikk hjerteinfarkt oppe i kran-hytta.

Øvelse: Hvordan redde ned en kranfører med illebefinnende
skadet kranfører i øvelse

Kranføreren sluttet å svare på radioen og telefonen. Da klatret riggmann opp i tårnkrana og fant ut at kranfører var "bevisstløs". Det ble varslet etter prosedyrene, og en fra prosjektet klatret opp i krana med førstehjelpsutstyr og hjertestarter, og bistod med førstehjelp inntil brannvesenet kom.

Brannbiler på skadested

Kristiansandsregionen brann og redning IKS ankom etter et kvarter med i alt seks kjøretøy, blant annet to stigebiler. Redningsaksjonen pågikk i 40 minutter før "pasienten" var trygt nede på bakken.

Redningsmenn i toppen av krana

Tre brannmenn oppe i kranhytta med utstyr for å heise pasienten ned.

Stigebiler på skadested

Personell følger med øvelsen

Folk fra totalentreprenør Skanska og Sykehusbygg følger med fra taket på brakkeriggen.

Nå går prosjektet gjennom beredskapsplanen for å gjøre forbedringer og tiltak som kan gjøre håndtering av reelle hendelser enda bedre.