Hun blir ny administrerende direktør

Nina Mevold er ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus.

Nina Mevold er ansatt som ny administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.
 

- Jeg er svært motivert for stillingen og gleder meg til å begynne i jobben som administrerende direktør, sier Nina Mevold (51). Hun ble i dagens styremøte ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF.

Mevold kommer fra stillingen som kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune. Hun er også kåret til årets helseleder i 2018 av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

- Med denne ansettelsen har vi fått en svært kompetent leder. Nina Mevolds bakgrunn, med mange års erfaring med drift og ledelse, er et solid utgangspunkt for videreutvikling av Sørlandet sykehus, sier styreleder Camilla Dunsæd.

- Helsesektoren er og vil fortsette å være under press, og godt lederskap blir enda viktigere enn før. For Sørlandet sykehus, med klinikk for psykisk helse og tre somatiske sykehus, blir det viktig for meg å bidra til helhetlig ledelse. Jeg vil bruke den første perioden til å bli kjent med sykehuset, dets styrker og utfordringer. Jeg vil sette av tid til å bli kjent med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Sammen med øvrig ledelse vil jeg jobbe med sykehusets nylig vedtatte utviklingsplan, og tydeliggjøre konkrete handlingsmål og tiltak. Dette må skje åpent og involverende og ivareta deltakelse både fra medarbeidere, tillitsvalgte og brukere. Som sykehusdirektør vil jeg måtte jobbe på et overordnet nivå, men det vil også være nødvendig å sette seg godt inn i de ulike fagområdene og arbeidsprosessene.

Vil styrke forskningen
- Med min universitetsbakgrunn er jeg opptatt av forskning og innovasjon. Jeg ser at Sørlandet sykehus har sterke forskningsmiljøer og jeg vil satse på å styrke forskningen på sykehuset. Jeg tror at dette er en av nøklene for å skape et attraktivt arbeidsmiljø, som er viktig for rekrutteringen til sykehuset. Sørlandet sykehus må som andre sykehus øke sin produktivitet. Vi må vurdere hvordan vi gjennom bruk av ny teknologi og nye måter å arbeide på, kan jobbe smartere og mer effektivt. Jeg mener også at det er et stort potensiale i samhandlingen med kommunene, og min kjennskap til primærhelsetjenestene vil være nyttig i møte med agderkommunene, sier Mevold.

Bakgrunn
De siste fem årene har Nina Mevold hatt jobben som kommunaldirektør for Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, en avdeling som favner en rekke primærhelsetjenester fra helsestasjon-skolehelse, legevakt, fastlegeordningen, sykehjem og hjemmetjenester til barnevern, folkehelse og flyktningehelsetjenester. Byrådsavdelingen har et budsjett på 6,7 mrd. kroner, og har ca. 8000 medarbeidere.

I disse årene har Mevold jobbet med omstilling under tøff økonomistyring.

- Jeg er stolt av det vi har fått til sammen i byrådsavdelingen. Det var ikke åpenbart for noen år siden at byrådsavdelingen i år skulle nå til finalen i Difis digitaliseringspris, sier Mevold.

Mevold har også jobbet i seks år som fakultetsdirektør for Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og i seks år som assisterende fakultetsdirektør og fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet ved samme universitet. Nina Mevold er utdannet Cand. Polit. Hun har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, samt delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi. Mevold har også deltatt i lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet AFF.

I alle lederjobber har Nina Mevold hatt en stor samarbeidsflate med spesialisthelsetjenesten.

Nina Mevold sitter i flere nasjonale og regionale styrer, råd og utvalg. Vi nevner noen:

Leder nasjonalt Kommunenes strategiske forskningsorgan (2017-)
Styrerepresentant, Det nasjonale e-helsestyret (2016-)
Eksternt medlem i fakultetsstyret Det medisinske fakultet, UiB (2017-)
Leder Samarbeidsutvalget Bergen kommune og spesialisthelsetjenestene (2015-)
Rådsmedlem Senter for krisepsykologi (2018-).