Hvit syketransportbil i Kristiansand

I mange tilfeller må pasienter som skal hjem fra sykehus vente lenge på ambulansetransport. Dette ønsker Sørlandet sykehus å gjøre noe med. Snart vil en hvit syketransportbil være å se på sykehuset og i kristiansandsområdet.

En hvit syketransportbil blir snart å se i kristiansandsområdet. Foto: Kjetil Rustenberg
 Fra og med den 17. september og til den 30.november 2018 gjennomfører Sørlandet sykehus et prøveprosjekt med en ren syketransportbil. Målet med prosjektet er å gi pasienter som trenger å ligge, men som ikke trenger medisinsk behandling eller -tilsyn under transport mellom sykehuset og hjem, et bedre tilbud enn i dag.

Raskere hjem etter behandling

Det er de ordinære ambulansene som frem til nå har håndtert transportene fra sykehuset. I 2017 hadde Sørlandet sykehus Kristiansand 1150 oppdrag i tidsrommet 07.00 til 15.00 registrert som hjemkjøring eller utkjøring. Ambulansetjenesten må håndtere liggende transporter uten behov for overvåking eller behandling innimellom andre haste- og akuttoppdrag. Til tider fører dette til lang ventetid for pasientene. Avdelingene opplever at den manglende forutsigbarheten kan være utfordrende.

- Det viktigste målet med prosjektet er å finne gode løsninger for pasientene slik at de kan komme seg raskt og trygt hjem etter endt behandling. Vi håper dette vil føre til at utskrivningsklare pasienter slipper å vente så lenge som man har sett ved enkelte avdelinger, sier prosjektleder og avdelingssjef for AMK og Pasientreiser, Erik Vevling Sunde.

Miljøarbeidere

Det er personell fra Medisinsk serviceklinikk (MSK) som bemanner syketransportbilen. De har fått tittelen «miljøarbeidere», og har gått igjennom en opplæring i blant annet løfteteknikk, sikring av pasienter og særskilte renholdsrutiner. I tillegg har de en grunnleggende kompetanse innen førstehjelp.  Bjørnar Klungland jobber til daglig som portør, og er en av dem som gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver.

- Vi er veldig klare til å sette i gang med dette prosjektet. For vår del så er det spennende å være med på noe som er nytt her på Sørlandet, sier han.

 

Bjørnar Klungland portør

Bjørnar Klungland demonstrer utstyret i syketransportbilen. Foto: Kjetil Rustenberg

Ikke del av akuttberedskapen

Syketransportbilen vil ikke være en del av den akuttmedisinske kjeden, men håndteres helt adskilt fra de andre ambulansene. Du kan med andre ord ikke ringe 113 og få besøk av den hvite bilen. Det er sykehusavdelingene selv som vurderer behovet for transport, og de rekvirerer selv syketransportbilen når det er nødvendig.

- Denne bilen er ikke en del av det ordinære akuttmedisinske tilbudet, men ved større hendelser kan det være nødvendig å benytte den i forbindelse med for eksempel evakuering, sier Sunde.

Første på Sørlandet

Prøveprosjektet gjelder foreløpig kun pasienter som skal transporteres fra Sørlandet sykehus Kristiansand, og som i tillegg bor i Kristiansand kommune. Sunde forteller at erfaringer fra prosjektet vil avgjøre om dette er noe som kan igangsettes i en større skala.

- Vi har sett på andre sykehus som har gjort noe liknende, men dette er første gang vi prøver det her på Sørlandet, forteller han.

Mellom ambulanse og drosjebil

Syketransportbilen skal utstyres med et minimum av medisinsk utstyr, men den tilfredsstiller ikke forskriftskravene til en akuttambulanse. Selv om den er en ombygd ambulanse, vil du ikke se den kjøre med blålys og sirener.  Bilen har en båre og en ledsagerplass, og håpet er at den vil kunne fylle gapet mellom ambulanse og taxi.