Helsenorge

Informasjon om koronavaksinen

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. Vaksinen er gratis og frivillig å ta.

​På grunn av begrenset tilgang, vil det bli en prioritering av vaksinen i starten. Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. FHI anbefaler at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.  

Du kan lese mer om prioriteringene og godkjenning av vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hvem kan få koronavaksinen?

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

Vaksinasjonsprogrammet

Det er kommunen/fastlegen som står for vaksineringen på ditt bosted. Sørlandet sykehus vil vaksinere enkelte av sine ansatte.