Helsenorge

Informasjon til deg som voksen

Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

Vi er inne i det som er en vanskelig tid for mange. Koronaviruset har ført til en situasjon vi ikke er vant til eller har oversikt over. Da er det helt naturlig for mange å bli redd. Det er viktig for oss å skille mellom fornuftig redsel som kan hjelpe oss med å unngå situasjoner som er farlige, og overdreven redsel som bare gjør oss unødig urolige. Vi har samlet noen spørsmål og svar til deg som får behandling ved sykehuset.

Hva skjer med timeavtalen min på sykehuset?

Sykehuset jobber hver dag med å vurdere hvilke pasienter som kan komme til timen sin, hvilke timer som må utsettes og hvilke timer som kan gjennomføres som telefontime eller videokonsultasjon.

Har du timeavtale på sykehuset, vil du bli kontaktet om avtalen blir endret. Hvis du selv ønsker videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon, heller enn oppmøte med sykehuset, ta kontakt med ditt behandlingssted. Flere av Klinikk for psykisk helse sine behandlingssteder tilbyr nå videokonsultasjon.

Hvis du ikke hører noe, kan du møte til timeavtalen din så lenge du er frisk.  Det vil si at du de siste 14 dagene før timen din:

•ikke har reist utenfor Norge

•ikke har vært i nærkontakt med en person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus

•ikke har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tung pust

Kan timeavtalen min bli endret?
Det er en mulighet for at timen du har fått tildelt kan bli utsatt. Årsaken er det pågående koronavirus-utbruddet, som gjør at sykehuset kan ha behov for å omdisponere helsepersonell. Dersom vi må utsette din time, vil vi ta direkte kontakt med deg per telefon, brev eller SMS. Hvis du IKKE hører noe fra oss, opprettholdes din timeavtale som planlagt.

Dersom du tilhører en sårbar gruppe etter Folkehelseinstituttets definisjon, må du vurdere om du bør utsette avtalen. I så fall ber vi deg gi oss beskjed.

Du kan også endre timeavtale ved å gå inn på minjournal.no.

Hva kan jeg gjøre når jeg blir redd?

Godta at du får tanker som gjør deg redd. Det vil kunne skje nå i koronatidene. Husk at vi tåler følelsene våre, uansett hvor sterke de blir.
Når du blir redd: Bestem deg for om det du er redd for, skal føre til et tiltak. For eksempel at du vil være nøyere med å holde avstand til andre, spritvaske håndtaket på utgangsdøra, eller bare gå i butikken når det er helt nødvendig med innkjøp.

Bestem deg for at det er nok å følge de nasjonale smittevernrådene. Godta at du er redd, men forsøk å ikke kverne videre på tankene. Hvis det er vanskelig, spør deg selv om bekymringen er til nytte.

Flytt oppmerksomheten til det du vil holde på med akkurat nå. Lage mat, rydde, spille et spill, lese en bok, se på en serie. Vi skal ikke flytte oppmerksomheten for å komme bort fra tankene som gjør oss redde. De skal få være her. Vi kan uansett ikke hindre at de dukker opp. Du flytter fokus fordi du ønsker å bry deg om det du holder på med akkurat nå. Og fordi du vet at det å gi oppmerksomheten til bekymringen gjør at du blir unødig redd og sliten, og det ikke hjelper til noe.

Hvis det du holder på med er litt kjedelig, kan du for eksempel høre på musikk, eller du kan tenke på noe hyggelig du vil gjøre etterpå, alene eller sammen med de du bor sammen med.

For å få til disse tiltakene må du først bestemme deg for at du vil håndtere tankene og følelsene dine på denne måten. Deretter er det viktig at du øver og øver.


Nøktern språkbruk kan også hjelpe. Uttrykk som «Jeg blir gal av å være inne hele tiden» og «Jeg klarer ikke å gjøre det jeg vet er riktig» gjør de tyngre for oss å håndtere det som er vanskelig. Det er helt greit å reagere følelsesmessig, men så bør vi tenke oss om, og justere ordbruken vår til virkeligheten.

Audun Irgens del 1 from Sørlandet sykehus HF on Vimeo.

Audun Irgens del 2 from Sørlandet sykehus HF on Vimeo.


Hva kan jeg gjøre for å tenke på andre ting?

Bruk den tiden som de aller fleste nå har fått, til å gjøre noe du vet vil bli bra på sikt. Ta for eksempel kontakt med noen du ønsker å snakke med. Gjør nyttige og hyggelige ting. Det holder å sjekke nyhetene en gang om dagen. Hold på med hverdagslige ting som handler om noe annet enn korona. Kan du være til nytte eller glede for noen? Kan du slå av en prat eller tilby praktisk hjelp innenfor de tiltak som vi alle skal følge?

Hva kan jeg gjøre for å håndtere frykten best mulig?

Det finnes flere nettsider hvor du kan få gode råd om dette. Vi anbefaler denne:
Mentalhelse.no

Hva kan jeg gjøre for å begrense smittespredning?

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det. Les flere råd og tiltak på:
FolkehelseinstituttetHelsenorge.no