HELSENORGE

Informasjon til fødende

Fødeavdelingene våre har enkelte tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

Sørlandet sykehus har fortsatt enkelte smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien. Vi arbeider hver dag for å begrense smitterisiko for deg og ditt barn og gjør vårt beste for at du skal få en god og trygg opplevelse mens du er hos oss.

Fødsel

På føde- og barselavdelingene legger vi til rette for at partner/ledsager er med under selve fødselen, også når partner tester positivt. Vi gjør oppmerksom på at den enkelte avdeling kan gjøre unntak fra dette av hensyn til personalmangel, eller forhold hos den aktuelle familien.

  • Dersom partner eller ledsager til mor har påvist covid-19 må vedkommende bruke munnbind under hele oppholdet, og følge sykehusets smittevernråd.​​
Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen du skal til:

Arendal: 37 01 43 82 
Flekkefjord: 38 32 73 10
Kristiansand: 38 07 40 90

Barsel

  • Barselopphold holdes så kort som mulig.
  • Besøkstiden i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er klokken 17-19. På barsel og obs er partner/ledsager velkommen på besøk mellom kl 9-22 hver dag. Åpent for besøk av søsken i tidsrommet 16.00-18.00.
  • Barnefar/partner må besøke mor på rommet. Det er ikke mulig å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen eller oppholde seg i fellesarealer.
  • Partner kan bo med mor i familierom på barselavdelingen dersom det er plass. I Kristiansand har vi kun seks familierom. Her prioriteres som vanlig førstegangsfødende, de som har lang reisevei og fødende med særskilte behov.
  • Partner må oppholde seg på avdelingen, og kan ikke bevege seg inn og ut av avdelingen.
​Vi minner om at sykehusets besøkende må holde seg hjemme ved mistanke om, eller symptomer på covid-19.

Om polikliniske konsultasjoner

  • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.

Ultralyd

  • Partner kan bli med på ultralyd i uke 18 ved Sørlandet sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. 

  • Deltakelse kan også skje ved bruk av telefoni/videokonsultasjon

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere dine helsebehov og eventuelt henvise videre.

Du kan også lese råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet