Informasjon til fødende

Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.
Denne siden vil oppdateres fortløpende.

 

Fødsel

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen.

Arendal
Flekkefjord
Kristiansand

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte, vil mor være i isolasjon.
 • Partner kan ikke være med på keisersnitt.
 • Blir du innlagt på observasjonsposten kan partner dessverre ikke være med deg.

Barsel

 • Barselopphold holdes så kort som mulig.
 • Av smittehensyn kan dessverre ikke partner, være tilstede under barseloppholdet.
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdelingen før utskriving.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Partner skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus. Heller ikke på ultralyd.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjoner 
   

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene det medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for dere. Vi vil legge til rette for en trygg opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Du kan også lese råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet