Informasjon til fødende

Kvinneklinikken har en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

Sørlandet sykehus gjør kontinuerlige vurderinger av smittevernrisiko. Store deler av samfunnet åpner gradvis opp igjen. På sykehuset gjelder fortsatt besøksbegrensning og adgangskontroll. Dette gjør vi av hensyn til de mest sårbare og syke pasientene. Vi arbeider hver dag for å begrense smitterisiko på fødeavdelingen og barselavdelingen og gjør vårt beste for at du skal få en god og trygg opplevelse.

Fødsel

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen.

Arendal
Flekkefjord
Kristiansand

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte, vil mor være i isolasjon.
 • Én pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt, dersom avdelingen tillater det. Pårørende skal ha på seg beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets ordinære rutiner.
 • Fra og med 2. juni kan partner være med deg på observasjonsposten i Kristiansand.

Barsel

 • Barselopphold holdes så kort som mulig.
 • Far/partner kan være med på barseloppholdet i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.
 • Kun besøk av nærmeste pårørende tillates, etter avtale med avdelingen. Søsken til det nyfødte barnet kan ikke komme på besøk så lenge mor er innlagt.
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdelingen før utskriving.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Polikliniske konsultasjoner, inklusiv ultralyd:
  Ved polikliniske konsultasjoner der det normalt vil være behov for pårørende til stede, kan dette også utføres ved bruk av telefoni/video. Ved behov for at pårørende er fysisk til stede, vurderes dette i hvert enkelt tilfelle av pasientansvarlig lege. Pårørende skal gjennomgå sjekkliste for screening av symptomer og følge smittevernrådene.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjoner 
   

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere dine helsebehov og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for disse tiltakene, og beklager ulempene det medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Du kan også lese råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet