Informasjon til fødende

Fødeavdelingene våre har en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

Sørlandet sykehus har fortsatt ekstraordinære smitteverntiltak, besøksbegrensning og adgangskontroll i forbindelse med koronapandemien. Vi arbeider hver dag for å begrense smitterisiko for deg og ditt barn og gjør vårt beste for at du skal få en god og trygg opplevelse mens du er hos oss.

Fødsel

På føde- og barselavdelingene tillater vi at partner er med under selve fødselen. Partner må bruke munnbind. Dersom partner ikke kan være med, kan du ta med deg en annen nær person. Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen du skal til:

Arendal: 37 01 43 82 
Flekkefjord: 38 32 73 10
Kristiansand: 38 07 40 90

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette når du tar kontakt:

 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte, vil mor være i smitteisolasjon. Mor vil få samme hjelp av oss som ellers.
 • Én pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt, dersom avdelingen tillater det. Pårørende skal ha på seg beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets ordinære rutiner.
 • Det er dessverre kun åpent for besøk av barnefar/partner på observasjonsposten i Kristiansand i besøkstiden klokken 17-19.

Barsel

 • Barselopphold holdes så kort som mulig.
 • Det er dessverre ikke mulig å ta imot besøk av andre enn barnefar/partner. Søsken til det nyfødte barnet kan ikke komme på besøk. Besøkstiden i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er klokken 17-19. På barsel og obs er partner/ledsager velkommen på besøk mellom kl 9-22 hver dag. Avdelingen er fortsatt stengt for søsken eller andre besøkende.​
 • Barnefar/partner må besøke mor på rommet. Det er ikke mulig å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen eller oppholde seg i fellesarealer.
 • Partner kan bo med mor i familierom på barselavdelingen dersom det er plass. I Kristiansand har vi kun seks familierom. Her prioriteres som vanlig førstegangsfødende, de som har lang reisevei og fødende med særskilte behov.
 • Partner må oppholde seg på avdelingen, og kan ikke bevege seg inn og ut av avdelingen.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.

Ultralyd

 • Partner kan bli med på ultralyd i uke 18 ved Sørlandet sykehus. Av hensyn til smittevern må partner benytte munnbind og ellers overholde basale og gjeldende smittevernrutiner. ​

 • Deltakelse kan også skje ved bruk av telefoni/videokonsultasjon
 • Ledsager skal gjennomgå sjekkliste for smittekontroll og følge smittevernrådene.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere dine helsebehov og eventuelt henvise videre.

Du kan også lese råd til gravide, barn og unge på:
FolkehelseinstituttetVi ber om forståelse for tiltakene, og beklager ulempene det medfører for dere. Vi legger til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.