Informasjon til næringsliv og andre samarbeidspartnere

Sørlandet sykehus er i behov av smittevernutstyr. Har din bedrift utstyr å avse? Kontakt oss her.

Vi er interessert i å komme i kontakt med lokalt næringsliv som kan forsyne oss med følgende utstyr:

  • kirurgiske munnbind

  • smittefrakker som tåler vannsprut (knyttes på ryggen)

  • åndedrettsvern

  • beskyttelsesbriller/visir

  • engangshansker

  • Operasjonshetter

  • Vernedresser, heldresser med hette, som for eksempel brukes i matvareproduksjon, i kjemikaliehåndtering med mer.

Vi ønsker også produktblad eller annen type dokumentasjon på utstyrskvalitet. Det må ikke være godkjent smittevernutstyr. Andre typer utstyr kan brukes.

Har din bedrift noe å avse av dette?

Kontakt oss på innkjop@sshf.no

Vi setter veldig stor pris på alle initiativ i det lokale næringslivet og andre som har tilbudt sine tjenester og produkter til nå. Dersom vi får behov for annet utstyr som kan skaffes i regionen, vil vi kommunisere det på her sshf.no og i dagspresse.

Hilsen,
Innkjøpsavdelingen SSHF