Helsenorge

Ingen ventemulighet inne

På grunn av økt risiko for smittespredning ber vi pårørende og sjåfører som kjører pasienter til timeavtaler om å ikke vente innendørs på sykehuset.

Vi henstiller alle som er behjelpelig med transport om å vente ute i bilen på sykehusets område. Dette gjelder ved alle våre lokasjoner, både i somatikk og psykisk helse.

Vi beklager ulempene dette medfører, men vi gjør dette for å hindre koronasmitte blant pasienter og ansatte. Takk for at dere viser hensyn.

Ledsager

Alle pasienter som må ha med seg ledsager, må ringe avdelingen på forhånd og avklare dette.

Ved hovedinngangen gir du beskjed til smittekontrolløren om at ledsager har fått lov til å følge med inn til pasientens time. Ingen kan komme inn dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tung pust), har vært utenfor Norge siste 10 dager eller vært i nærkontakt med en person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus de siste 10 dagene.