Innfører påbud om munnbind

Fra og med torsdag 25. februar må du ha munnbind når du skal besøke sykehusets avdelinger og lokasjoner.

På grunn av smittesituasjonen i Agder innfører sykehuset munnbind for alle pasienter og besøkende til Sørlandet sykehus.


Dersom du ikke har munnbind ved ankomst vil du få tildelt munnbind dette før du kommer inn på sykehuset.

Pasienter og pårørende som skal til elektive undersøkelser eller annen poliklinisk undersøkelse/behandling må bære munnbind så lenge de er inne på sykehuset. Munnbind-påbudet gjelder ikke for barn under 12 år. Besøkende må bære munnbind under hele besøket.

Pasienter oppfordres til å ta med eget munnbind selv, og tøymunnbind aksepteres som tilstrekkelig. Det vil være munnbind tilgjengelig i adgangskontrollen for dem som ikke har eget munnbind.

Påbudet gjelder for alle de tre somatiske klinikkene, Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, samt Klinikk psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH).