Til sykehusets ansatte

Kan jeg møte på jobb?

Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Ansatte på jobb

1. Helsepersonell skal unngå alle unødvendige utenlandsreiser, gjeldende karanteneregler skal følges. Meld fra til egen leder.

2. Ansatte hvor husstandsmedlem eller tilsvarende nære kontakter får symptomer på luftveisinfeksjon: Kan møte på jobb så lenge den ansatte selv er symptomfri. Husstandsmedlem kontakter sykehusets test-telefon for test på sykehuset (se telefonnummer nedenfor)

3. Ansatte hvor en husstandsmedlem er i karantene grunnet nærkontakt eller reise i røde/grå områder utenfor Norge (Definisjoner av tilfelle og nærkontakt - FHI) Den ansatte går på jobb med bruk av munnbind. Dersom hustandsmedlemmet får luftveissymptomer: Den ansatte skal være hjemme til husstandsmedlemmets smittestatus er avklart:

  • Ved negativ test, gå på jobb, bruke munnbind i tiden husstandsmedlemmet er i karantene.
  • Ved positiv test, hjemmekarantene i 10 dager etter symptomfrihet hos den syke.

    o Dersom den som testet positiv ikke har symptomer, gjelder karantenetiden, for den ansatte, 10 dager etter første positive test.
    o Dersom den ansatte får symptomer under pågående karantene, må vedkommende testes.


4. Ansatte som har vært i nærkontakt med pasient mistenkt for koronavirusinfeksjon, uten bruk av beskyttelsesutstyr i sitt arbeid: Meld fra til egen leder, vask bar hud og skift uniform etter eksponering, den ansatte kan jobbe vakten ut. Dersom prøvesvaret ikke er klart før neste vakt skal den ansatte bruke munnbind på jobb til prøvesvaret er klart. Om pasienten tester positivt for koronavirus, skal den ansatte være hjemme i karantene. OBS: Den ansatte kan ikke spre smitten videre det første døgnet etter eksponeringen.

5. Ansatte som har akutt innsettende hoste, feber/feberfølelse eller tung pust: Om symptomene oppstår på jobb: Meld fra til egen leder, forlat sykehuset og kontakt sykehusets testtelefon. Den ansatte skal isolere seg hjemme til eventuelt negativt svar på testen foreligger. Er testen positiv blir den ansatte isolert i eget hjem. Er testen negativ holder den ansatte seg hjemme inntil symptomfrihet. Er testen negativ, men stor sannsynlighet for koronavirus/covid-19 infeksjon kan testen vurderes gjentatt etter to døgn.


6. Akutte, lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse): Skal straks påføre seg munnbind. Kan eventuelt fullføre arbeidsdagen, men skal snarest mulig kontakte sykehusets testtelefon for egne ansatte. og holde seg hjemme til eventuelt negativt svar på testen foreligger.


7. Ansatte som tidligere er testet negative for koronavirus/covid-19, men som nå/på nytt har akutt innsettende luftveissymptomer: Skal bli hjemme og kontakte testtelefon på nytt for testing.


8. Ansatte som har fått påvist koronavirusinfeksjon kan komme tilbake på jobb når de har vært symptomfrie i 3 dager og det har gått minst 8 døgn siden man ble syk. Det er ikke nødvendig med ny test. I følge FHI kan testen være positiv i lengre tid etter at man har blitt frisk, men man anses ikke smitteførende lengre.


9. Ansatte som jobber ved flere helseinstitusjoner, for eksempel ved sykehuset og kommunal helseinstitusjon: Kan ha flere jobber forutsatt at den ansatte ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, og at gjeldende rutiner og anbefalinger for isolering av pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr er fulgt. Den ansatte har ansvar for å informere både annen arbeidsgiver og sykehuset ved brudd på gjeldende rutiner hos annen arbeidsgiver.

Kontakttelefoner for koronatesting hverdager (og ved behov, enkelte helger):

Arendal  37 01 40 32 (kl. 08.30-11.00)
Kristiansand 38 07 32 32 (kl. 08.30-11.00)
Flekkefjord 38 32 98 32 (kl. 09.00-10.00)