HELSENORGE
Til sykehusets ansatte

Kan jeg møte på jobb?

Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Ansatte på jobb