HELSENORGE
Til sykehusets ansatte

Kan jeg møte på jobb?

Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. 

Ansatte på jobb
Har du testet positivt for covid-19, eller vært utsatt for smitte? Her er siste oppdaterte retningslinje.

​​​​

  • ​Eksponert personale kan gå på jobb så lenge de ikke har symptomer. Testing er ikke et krav ved symptomfrihet. Ansatte med ansvar for særlig sårbare pasienter bør likevel bære munnbind de nærmeste 5-6 dagene etter en åpenbar eksponering. 
  • Ansatte som tester positivt for covid-19 skal holde seg hjemme til hen er feberfri og føler seg frisk nok til å jobbe. Bør bruke munnbind på jobb, i ca. én uke etter oppstart av symptomer eller første positive test. ​