HELSENORGE

Kartleggingsverktøy blir digitale

Snart kan alle pasienter ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) fylle ut skjemaer og kartlegginger digitalt.
- Dette gjør det lettere for pasientene å medvirke i egen behandling, og åpner et vell av muligheter for behandlerne, sier faglig rådgiver Gro Merete Eilertsen.

​- Vi reduserer uønsket variasjon, og øker kvaliteten på utredning og behandling, sier Eilertsen, som leder KOM-prosjektet Avstandsoppfølging Checkware.

Nå er hele KPH i gang med innføring av programvaren for digital pasientmedvirkning.

Gro Merete Eilertsen

- Dette er selvsagt på høy tid. Pasientene forventer å kunne fylle ut spørreskjemaer og screeninger digitalt, sier Gro Merete Eilertsen.

Checkware gir tilgang til et «bibliotek» med over 1.100 oppdaterte og kvalitetssikrede tester, skjemaer og utredningsverktøy. Lisenser håndteres av Checkware, som også sørger for sikker og lovlig lagring av alle pasientdata. 

Oversikt og system

Checkware er integrert med pasientjournalsystemet, og gir en oversiktlig sammenstilling av rapporterte symptomer over tid. Den automatiske overføringen av dataene til pasientjournaler og kvalitetsregistre gir også nye muligheter innen forskning.

- For klinikerne betyr slik digital beslutningsstøtte bedre kvalitet i utredningene og mer tid til klinisk arbeid. Medarbeidere i merkantile stillinger kan avlaste klinikere framfor å bruke tid på å administrere og punche screeninger og de skjemaene som i dag er i papirform. Mer tid til pasientbehandling er en viktig gevinst, som gjør at vi kan hjelpe flere med de ressursene vi allerede har, sier Eilertsen.

Voksne pasienter kan registrere opplysninger digitalt allerede før første konsultasjon, ved at lenke til skjema sendes ut med innkallingsbrevet. Alle avdelinger i KPH har nå mulighet til å sende innkallingsbrev digitalt. Arbeid med tydelig informasjon i brev og på nettside er i gang.

- Checkware gir oss muligheten til å bygge opp våre egne kvalitetsregistre og til å bli mer digitale, også innen psykisk helsevern. Nå kan vi tenke nytt og utvikle pasientens helsetjeneste, med økt brukermedvirkning. Vi ser frem til å endelig modernisere det som er vårt «medisinsktekniske utstyr», sier Eilertsen.

Digital egenregistrering


Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's temaside