Klinikk for psykisk helse (KPH) tester sensorteknologi

Klinikk for psykisk helse (KPH) har gjennomført et pilotprosjekt med sensorteknologi.
­– Vi ønsker med denne teknologien å forebygge selvmord og bruke funnene i videre behandling, sier prosjektleder Torun Poppe.


​Rundt 50 pasienter har gitt sitt samtykke til å la seg overvåke av en sensor på veggen på rommet og på badet. Sensoren er ikke et videokamera, men måler kun pasienters pust, søvnrytme og tilstedeværelse. På den måten skal teknologien varsle om selvmord og selvskading på bad og soverom.
– Dette er et prosjekt vi har kjørt i et halvt år. Vi ønsker nå et forskningsprosjekt for å samle reelle data og se om teknologien er noe vi skal implementere i nytt psykiatribygg i Kristiansand, sier klinikkdirektør Oddvar Sæther.

Bjorbekk_kph_nrk

NRK Sørlandets team intervjuer Oddvar Sæther og Torun Poppe.

Enhetsleder Hilde Thomassen ved Døgnenhet DPS Aust-Agder, har kun positive erfaringer med prosjektet.
– De av våre pasienter som har deltatt i prosjektet, kjenner seg veldig igjen når vi viser søvnmønsteret som sensoren har registrert. Dette gir viktig informasjon i videre behandling, mener hun.
Hun legger også vekt på at sensorene kan redusere bruken av tvang, og inngripen.
– Ved bruk av sensorteknologi vil vi i fremtiden ikke ha behov for unødvendig inngripen, men vil heller kunne være enda mer tilstede for de pasientene som trenger det eller ønsker noen å snakke med, sier hun.

NRK Sørlandet var til stede ved Bjorbekk i Arendal og har laget reportasje. Her intervjuet de både ansatte, pasient og pårørende om bruken av sensorteknologi.

Artikkelen kan du lese her.