HELSENORGE

KOLS-oppfølging fra sykehuset via nettbrett

Bjørn Vimme leverte digitale rapporter om egen helsetilstand til sykehuset i Arendal etter en forverring i KOLS-sykdommen. – Det er en fordel at noen følger med på hvordan det går med meg, og jeg synes det er greit å kunne sende melding via nettbrett når jeg føler meg litt dårligere, sier han.

Bjørn Vimme
Bjørn Vimme er én av foreløpig seks KOLS-pasienter som har testet ut digital oppfølging fra Sørlandet sykehus i tiden etter utskrivelse.

- Nettbrettet er ikke vanskelig å betjene, og det er fint at sykepleier kan ringe meg når de oppdager uregelmessigheter i symptomene jeg rapporterer på, sier Vimme.

Han vurderer nå daglig sine egne symptomer, og rapporteringene går til Agders telemedisinske sentral i Arendal. På nettbrettet ligger også filmer med treningstips og annen pasientinformasjon om KOLS.

 Forebygge innleggelse

Fra sykehuset i Arendal er det sykepleier Carina Nedenes Jensen som har hatt kontakten med Vimme gjennom et KOM-prosjekt om digital hjemmeoppfølging:

- Digital oppfølging gjør det enklere å bistå pasientene med å ta vare på sin egen helse. Pasientene har ikke nødvendigvis hjemmetjenester. Symptom-overvåkingen hjelper dem til å bli bevisst hva som kan være tegn på forverring, og hva vi må gjøre for at de ikke blir for syke og må legges inn. Når forverringen går for langt, tar det lang tid å komme seg igjen, sier Jensen.

Carina Nedenes Jensen

Carina Nedenes Jensen kan følge symptomene til KOLS-pasienter fra sitt kontor og handle raskt dersom pasientene rapporterer uregelmessigheter i symptomene sine.

Sykehuset følger pasientene i to til fire uker. I denne tiden svarer pasientene på faste spørsmål i et skjema på nettbrettet, med sin egen vurdering av pust, slim, bruk av medisin og annet. Et oksymeter mater automatisk systemet med oksygenmetning og puls.

- Fra mitt kontor kan jeg følge med om alarmen går, så å si. Fargesystemet varsler meg om jeg bør ta kontakt med pasienten for å veilede, anbefale en prednisolonkur eller time hos lege, for eksempel. Vi kan ha samtale via telefon eller nettbrettet. Når situasjonen har vært stabil en stund, kan pasientene bli overført til kommunal digital oppfølging, sier Jensen.

Flytter sykehuset hjem

Det er nettopp sømløs flyt mellom sykehus og kommune i oppfølging av pasientene, som har vært en av målsettingene med prosjektet «Felles forvaltning av avstandsoppfølging - et samhandlingsprosjekt i helsefellesskap på Agder». Det har vært tett samarbeid med det kommunale prosjektet TELMA NVP (Nasjonalt velferdsteknologiprogram).

Prosjektleder Inger Alice Naley Ås mener det er behov for bedre samhandling mellom sykehuset og kommunene for å ivareta noen pasienter som er i en sårbar fase etter utskrivelse. Dersom disse følges opp hjemme i noen uker, kan det trygge pasientene og forebygge reinnleggelser, sier hun:

Inger Alice Naley Ås

- Gjennom erfaring med TELMA-samarbeidet mener vi det er sannsynlig at gevinsten av digital hjemmeoppfølging for sykehuset sin del vil være både unngåtte innleggelser og reinnleggelser. Det er selvfølgelig også til pasientens beste. Gjennom dette prosjektet har vi kunnet igangsatt behandling på tidspunkt hvor kommunen ikke har vært klar til å gi tjenesten og når pasientene har hatt symptom-forverring, i stedet for at de hadde risikert innleggelse igjen, mener Ås.

 

Det vil komme en egen erfaringsrapport om hvordan et mer helhetlig forløp er testet gjennom disse pilotene.


Håper på digital satsning

Sykehuset har tatt i bruk OpenTeleHealth i oppfølging av KOLS-pasientene, som er samme plattform som kommunene bruker. Under koronapandemien er det også startet digital oppfølging av covid-19-syke og nyfødte, delvis med prosjektmidler. Det er innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF som har muliggjort prosjektet, som nå går mot slutten.

- Sykehuset vil fortsette å henvise pasienter til kommunenes digitale oppfølgingstilbud. Men det er nå en forventning til at også spesialisthelsetjenesten i større grad skal møte pasientene der de bor, gjennom bruk av digitale verktøy og nettbaserte tjenester. Jeg håper derfor vi kan videreutvikle samarbeidet om digitale tjenester som vi har så god erfaring med gjennom mange år, sier Ås.

Nå pågår et arbeid for å stake ut sykehusets videre kurs for digital hjemmeoppfølging.