Konferanse som krysser grenser

Hva slags behandling virker for hvilke psykiske lidelser, og hvorfor? Kom til Kilden til  den tredje internasjonale konferansen om siste nytt innen traumer, dissosiasjon og psykose!

Kom til internasjonal traumekonferanse i Kilden.

​Sørlandet sykehus gjør igjen et kjempeløft for å øke forståelse og kunnskap om alvorlige psykiske lidelser. For tredje gang arrangeres en stor konferanse om traumer, dissosiasjon og psykose på Kilden i Kristiansand.

- Deltakere ved tidligere konferanser forteller at de oppfatter konferansen som svært nyttig og relevant. Vårt mål om å lage en møteplass for to fagfelt som tradisjonelt har stått langt fra hverandre, psykose- og traumefeltet, har blitt innfridd, sier Cecilie Brøvig Almås. Hun er psykologspesialist ved ARA (avdeling for rus- og avhengighetsbehandling), og er igjen sentral i fagkomiteen.

Årets konferanse fortsetter som et viktig møtested: Her belyses hvordan man kan forstå og behandle dissosiative og psykotiske lidelser, samt symptomer og tilstander som krysser diagnostiske grenser mellom disse lidelsene.

- Vi ønsker å komme noen skritt videre i vår forståelse av disse tilstandene, og hvordan de kan behandles. Hvordan forstår man og forholder seg terapeutisk til spesifikke symptomer, for eksempel stemmehøring, fra et psykoseperspektiv versus et dissosiativt perspektiv? spør Almås.

Internasjonale og norske eksperter fra psykose- og dissosiasjonsfeltet er invitert. Etter at forelesere fra ulike fagfelt har holdt innlegg, legges det opp til diskusjon etter hvert tema.

- Dette er for å fremheve likheter og ulikheter mellom fagfeltene og for at vi skal kunne lære bedre av hverandre. Vi har fått tak i gode formidlere og klinikere, sier Hildegun Sarita Selle, psykologspesialist ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer.

Hildegun Sarita Selle, Torunn Risdal Momrak og Cecilie Brøvig
Sammen med Torunn Risdal Momrak (midten) i arrangementskomiteen oppfordrer Selle (t.v.) og Almås til rask påmelding.
Konferansen går av stabelen om én måned, 22.-24. mai.

Les mer om program og påmelding her: http://traumaconference.no