Helsenorge

Kontraktsinngåelse for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus

Nå starter arbeidet med nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand og i 2023 flytter Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus inn i nye lokaler. I dag har Helse Sør-Øst RHF undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS.

- Selv om mange ressurser brukes i arbeidet med koronaviruset, har vi et ansvar for at ikke alt annet stopper opp. Det er viktig for pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus at vi kommer i gang med bygging nå, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. 

- Helse Sør-Øst er en viktig samfunnsaktør og byggingen bidrar til å opprettholde aktiviteten i økonomien og sørger for arbeidsplasser både for dem som er direkte involvert og for dem som leverer varer og tjenester til prosjektet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 30. april forprosjektrapporten for nybygg psykisk helse i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

- Det har vært en meget vellykket samspillsfase, preget av åpenhet, tillitt og prosjektets felles mål i sentrum. Nå ser vi frem til å anvende vår solide kompetanse og erfaring på bygging av helse- og sykehusbygg, når vi sammen skal realisere dette viktige prosjektet for regionen, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen.
I forprosjektrapporten er det lagt til grunn at byggingen starter allerede i mai 2020, med overlevering av bygget i april 2023 og prøvedrift fram til januar 2024.

Tor Arne Midtskogen og Nils Wisløff

Tor Arne Midtskogen i Skanska (t.v.) og Nils Wisløff i Helse Sør-Øst RHF signerte kontrakten i dag.

Bygget skal romme de 7 enhetene som i dag er i psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand, i tillegg til ungdomsklinikken i avdeling for barn og unges psykiske helse som i dag er lokalisert i Arendal. Det skal være en kapasitet på 80 senger i det nye bygget, og arealer til polikliniske tilbud.

NPK på ett minutt from Skanska Norge on Vimeo.


- Det er svært gledelig at vi har kommet til denne milepælen, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF.

- Vi får et bygg som legger til rette for en framtidsrettet behandling, i omgivelser som innbyr til åpenhet og nedbygging av tabuer. Byggets utforming åpner for aktivitet og kontakt med vakker natur, og står i kontrast til dagens utdaterte arealer for behandling innenfor psykisk helse.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen.

- Sykehusbygg HF har opparbeidet seg både kompetanse og dybdekunnskap på psykiatribygg i løpet av de siste årene, noe som nå kommer dette prosjektet til gode. Sammen med Skanska har vi brukt tiden i forprosjektfasen godt, og utarbeidet et solid grunnlag for neste fase. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen.