KPH: Informasjon til våre pasienter

Klinikk for psykisk helse og behandlingstilbud

Pasienter som har behov for hjelp på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet får fortsatt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

 

Behandlingen kan bli gitt i en annen form enn tidligere, det vil si enten gjennom videokonsultasjoner, telefonsamtaler eller ved møter i friluft. Der hvor det er mulig og nødvendig, gjennomføres timeavtaler som normalt.

Vi har også utarbeidet informasjon til voksne, barn og unge og foreldre på disse sidene:
Informasjon til deg som voksenInformasjon til barn, unge og foreldre